Summering USA

20140220_142007_Webb

Våra händer på den dopfunt som fanns i ”Kyrkans hus” vid FN

Att summera resan till USA är inte lätt. Det har varit intensivt och fullt av möten med engagerade människor (jag har med mig 28 visitkort hem och då har vi träffat minst lika många till som inte gav oss sina visitkort). Massor av intryck har jag med mig som det förmodligen kommer ta lång tid att bearbeta. Kanske behöver inte allt heller bearbetas och förstås. Viktigast tror jag har varit att vi från Sverige och Equmeniakyrkan fått en djupare inblick i United Methodist Church (UMC) som de flesta av oss inte hade förut. Och från deras sida har man fått ansikte på, och ord om, vår kyrka som nu är en ”affiliated church” till dem.

Vi har hela tiden mötts med stor värme, generositet och intresse. De resurser som finns hos dem får vi gärna del av och vi tror också att vi har en del att erbjuda tillbaka. För oss blir det mer en fråga om hur många kontakter och relationer vi klarar av att upprätthålla. Våra rötter och relationer som kyrka finns ju till såväl Metodismen, Baptismen och Missionskyrkan och alla dessas internationella kontakter. Det är verkligen en rikedom att ösa ur. Inte minst Baptismen och Metodismen är ju oerhört stora internationellt.

Från en tavla som hängde i "kyrkans hus" i New York

Från en tavla som hängde i ”kyrkans hus” i New York

Det som tydligast har slagit mig i mötet med UMC är det naturliga och självklara fokus man har på socialt arbete utan att därför förlora fokus på evangelisation och församlingsutveckling. Visst erkände även UMC att de kämpade med att hålla samman dessa två sidor, som allt för ofta tenderar att bli ytterligheter. Ändå fanns här ett tydligare socialt arv och engagemang än vad jag tycker att vi haft i de sammanhang som jag är en del av här hemma.

Imponerande var även att man så tydligt vill vara en röst som är med och påverkar myndigheterna såväl i USA som internationellt. Här har det inte minst varit kvinnorna som gått i spetsen.

I New York hade kvinnor samlat in pengar för att bygga ett ”kyrkans hus” mitt emot FN-byggnaden. Där möttes nu många andra kyrkor ekumeniskt och arbetade tillsammans för att påverka FN i en mängd olika frågor. I det huset hade t.ex. delegater från Nord- och Sydkorea hittat den plats i världen där de kunde mötas vid ett tillfälle! Kapellet som inrymdes där användes också ofta som gudstjänstrum och begravningskapell etc.

Med ögonen riktade mot maktens centrum i Washington

Med ögonen riktade mot maktens centrum i Washington

I Washington hade kvinnor återigen gått I spetsen för att bygga ett hus som var vinklat så att det vette mot Capitol Hill. Med ett leende, och på fullt allvar, ville man markera för de som arbetade politiskt att ”vi/Gud ser och håller ögonen på er”. Även här fanns olika kyrkor representerade tillsammans med General Board of Church and Society och arbetade för att påverka USA:s politik i olika frågor.

 

Det fanns som sagt många områden där vi skulle kunna samverka. Förutom att vara med och påverka genom det arbete som redan finns vid FN t.ex. så tänker jag spontant på några områden (av väldigt många).

  1. Först inom den ungdomssatsning UMC har via The Board of Global Ministries som man kallar ”[GEN]ERATION TRANSFORMATION”. Här inbjuds unga mellan 20-30 år att satsa två år som volontärer. Vi skulle både kunna erbjuda ungdomar att haka på denna möjlighet själva, eller erbjuda platser där volontärer från andra länder kom till oss och gjorde en insats under två år.
  2. Här fanns även en avdelning som arbetade med bistånd- och katastrofhjälp, UMCOR. Det som man inte så tydligt hade var t.ex. kontakter i Mellanöstern och Syrien vilket kanske Equmeniakyrkan skulle kunna bidra med eftersom vi har sådana relationer.
  3. Här är vi samlade i "The Upper Room" framför den vackert snidade tavlan

    Här är vi samlade i ”The Upper Room” framför den vackert snidade tavlan

    Hos General Board of Discipleship fanns mycket att hämta för vårt arbete med församlingsplantering och församlingsutveckling. Här fanns även The Upper Room som bl.a. producerar andaktsboken ”Rätt kurs” som många redan idag använder regelbundet i Sverige. Ett arbete och en inriktning som vi säkert kan utveckla ytterligare.

Som sagt samverkansmöjligheter finns på många områden. Nu får vi smälta detta och se hur vi kan ta tillvarata det viktigaste just nu. Det är hur som helst spännande att få möta nya människor och traditioner och där få spegla sina egna.

New York och Nashville

Förenta Nationernas byggnad från lite annan vinkel är den vanliga

Förenta Nationernas byggnad från lite annan vinkel är den vanliga

Är på resa i USA tillsammans med en grupp från Equmeniakyrkan som besöker United Methodist Church i New York, Nashville och Washington.
Hittills har vi hunnit med de två första platserna och åker ikväll (amerikansk tid) till Washington.
Det har varit mycket goda besök med massor av information och goda intryck. Återkommer med lite mer om vad vi fått med oss från kyrkan här. Men först lite bilder och intryck från New York och Nashville

Ed Koch Queesboro Bridge i New Yok

Ed Koch Queesboro Bridge i New Yok

I New York var det vinter och kallt. De hade fått en del snö veckan när vi anländer och temperaturen låg krig noll.

I Nashville missade vi tydligen precis en tornado. Skulle gärna sett en på behörigt avstånd 🙂 men förstår att det inte något man vill uppleva på nära håll. Idag har det dock varit rena sommarvärmen. Säkert 25 grader. Går i bara skjortan och svettas ändå!
Här i Nashville är det verkligen musik överallt. Så väl i går kväll som idag på eftermiddagen så är det musik på varenda kaffe, krog, bar och matställe ner i centrum, på Brodway. Är visst så varenda dag, inte bara under helgerna.

Nashville by Night

Nashville by Night

Nu åker vi, som sagt, till Washington för att möta ytterligare företrädare för metodistkyrkan innan vi på tisdag åker tillbaka till Sverige.

Musikunderhållning finns det överallt i Nashville

Musikunderhållning finns det överallt i Nashville

USA-resa

En av förmånerna med mitt jobb är att jag får besöka många olika sammanhang. Det är oerhört givande och inspirerande (för det mesta) att träffa församlingar och människor. Alla med spännande berättelser och liv att dela.
Mest är det resor inom regionen eller till Stockholm för möten och sammanträden. Nu har jag dock packat väskan för en vecka i USA!

Vi är en grupp från Equmeniakyrkan som skall på en ”studieresa” där vi kommer möta olika representater för Metodistkyrkan Vi skall till New York, Nashville och Washington till de olika huvudkontor man har där.
Ser fram emot detta även om det säker kommer bli riktigt intensivt.