Styrelseengagemang

Tårta vid det avslutande styrelsemötet med Övre Norrlands distrikts styrelse

Tårta vid det avslutande styrelsemötet med Övre Norrlands distrikts styrelse

Har i helgen haft det sista styrelsemötet med den Distriktsstyrelse som företräder Svenska Missionskyrkan, Övre Norrlands distrikt. Distriktet håller på att avslutas eftersom vi nu är en del av Equmeniakyrkan som Region Nord. Som alltid finns det bitar som det tar tid att avsluta vid en övergång och därför behövs styrelsen ännu en tid.

Detta var dock det sista (tror vi) fysiska mötet som Distriktsstyrelsen hade. Vi kommer ha ett par telefonmöten och sedan träffas i samband med det avslutande årsmötet som hålls den 22 mars i Åskyrkan Kvarnåsen men sedan skall styrelsens ansvar och arbete vara avslutat.

Varje gång vi haft en styrelsehelg så är jag alltid imponerad när jag åker hem. Imponerad av allt det engagemang som finns i våra församlingar och hos dem vi kallar lekmän (alltså de som inte har en anställning i kyrkan men ändå bidrar med tid, resurser och engagemang). För mig är det, och skall vara, dessa som bär församlingarna och kyrkan!
Jag är också imponerad av all den klokskap som finns här och alla de gåvor som den Helige Ande utrustat oss med i och genom dessa människor. För att inte tala om all den tid som man generöst lägger på möten som dessa.

Övre Norrlands distrikts styrelse tillsammans med Equmenia Nords regionstyrelse

Övre Norrlands distrikts styrelse tillsammans med Equmenia Nords regionstyrelse

”Vår” Distriktsstyrelse har varit (är) den bästa man kan tänka. Jag är djupt tacksam över den öppenhet, samstämmighet och gemenskap som vi fått dela under de år som jag varit med. Långt ifrån alla frågor har varit enkla, men tillsammans har vi sökt Guds vilja, bidragit med olika infallsvinklar och landat i beslut och handling som vi tror varit de rätta. När olika åsikter ryms och gemenskapen ändå bevaras då är det en god styrelse, tycker jag.

Så ett stort och varmt TACK till Karin, Niclas, Jan, Anders, Stellan, Phill och Sven-Erik (och flera som varit med i styrelsen före er) för allt det ni gjort och gör för Guds rike och för att jag fått del av er värme och klokskap!

En av de stora fördelarna vi haft i vårt distrikt/region är att vi som regel haft styrelsemötena samtidigt och på samma plats som ungdomarnas (SMU/Equmenias) styrelse. En del frågor har vi behandlat tillsammans men det mesta var för sig. Men inte minst så har det byggts gemenskap när vi fikat och ätit ihop och vi har vetat om varandras frågor och kunnat ta del av varandras erfarenheter. Det samarbetet har varit otroligt bra och är en bit som jag kommer sakna i den nya organisation som vi nu går in i. En fördel för mig personligen är jag nu kommer hinna vara med på Equmenia Nords regionsstyrelses möten istället, vilket jag ser fram emot :-)!

pengar

Styrelserna samlade in 3000 kr till Hemavan Fjällstation

PS.
En av de stora frågorna vi diskuterade denna gång var Hemavan Fjällstation och dess framtid och organisation. Spontant gjorde vi då en insamling till gården som inbringade 3000 kr!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *